Co można odliczyć od podatku? Poradnik podatnika

Podatki to temat, który budzi wiele emocji, a przepisy dotyczące ich stosowania i rozliczania potrafią się zmieniać z roku na rok. Nic zatem dziwnego, że wypełniając PIT-a, możemy się zastanawiać, co można odliczyć od podatku i na jakich zasadach. Szczególnie interesuje to osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale nie tylko. Okazuje się, iż od podatku można odliczyć w wielu przypadkach darowizny, a nawet leki. Jeżeli wydaje nam się, że kwalifikujemy się do którejś z tych grup i zechcemy odliczyć od podatku coś, czego wcześniej nie odliczaliśmy, warto zasięgnąć wiedzy, jakie warunki są stawiane w takich przypadkach.

Co można odliczyć od podatku? – zasady ogólne

Ustawa o PIT przewiduje szereg ulg podatkowych i odliczeń, zarówno dla osób fizycznych, jak i posiadających firmę, nawet jednoosobową. Istnieje kilka najpopularniejszych ulg podatkowych, z których możemy korzystać.

Ulga prorodzinna

To najpopularniejsza ulga podatkowa wśród podatników posiadających dzieci. Przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik wykonywał w danym roku władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszka czy też sprawował opiekę jako rodzina zastępcza. Ulga przysługuje na każdy miesiąc, w którym rodzic czy opiekun wykonywał swoje obowiązki i jest zależna od liczby posiadanych dzieci pod opieką.

Zdrowotne składki ZUS w rozliczeniu rocznym

Mówiąc o tym, co można odliczyć od podatku, nie można zapomnieć także o kwocie zapłaconych w ciągu roku składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto pamiętać, że jedynie składki zdrowotne podlegają opcji odliczeniu od podatku. Ulga podatkowa nie obejmuje składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych, nazywanych razem składkami społecznymi. Poza tym odliczeniu podlegają jedynie składki zdrowotne rzeczywiście zapłacone w danym roku, a nie należne, lecz jeszcze nieopłacone.

Ulga rehabilitacyjna

To kolejna możliwość odliczenia od podatku, jaką dopuszcza polskie prawo. Konkretnie chodzi o koszty poniesione na cele rehabilitacyjne oraz na rzeczy mające ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych. Ulga dotyczy zarówno bezpośrednio podatnika z niepełnosprawnością, jak i osoby, na której utrzymaniu są niepełnosprawni.

co można odliczyć od podatku

Ustawa dokładnie określa, czego dotyczy ulga rehabilitacyjna, warto się więc z nią zapoznać, jeżeli chcemy odliczyć od podatku koszty poniesione z racji niepełnosprawności lub opieki nad osobą niepełnosprawną.

Czy można odliczyć darowiznę od podatku?

To częste pytanie, które pada w związku z ulgami podatkowymi i darowiznami. Generalnie dokonanych darowizn nie można rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, można to natomiast zrobić w zeznaniu rocznym. Ustawa o PIT szczegółowo wymienia, jakie rodzaje darowizn można odliczyć od podatku oraz kto może to zrobić. Co ważne, odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, jednak kwota ta nie może przekroczyć 6% dochodu. Poza tym łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w ciągu roku podatkowego kwoty stanowiącej 6% dochodu.

co można odliczyć od podatku

Odliczeniu NIE PODLEGAJĄ darowizny na rzecz osób fizycznych, a także osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ponadto prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wyrobie produktów elektronicznych, tytoniowych, paliwowych, spirytusowych, winiarskich, piwowarskich i innych wyrobów alkoholowych mających powyżej 1,5% zawartości alkoholu oraz wyrobu bądź handlu metali szlachetnych lub z udziałem tych metali.

Jak odliczyć leki od podatku?

Gdy nasze leczenie bądź leczenie naszych bliskich wymaga podawania specjalistycznych leków, które są bardzo drogie, możemy zastanawiać się, czy ich zakup także da się odliczyć od podatku. Oczywiście istnieje taka możliwość, niemniej przepisy ściśle określają, kto może z niej skorzystać oraz jakie leki są objęte ulgą podatkową. Zgodnie z ustawą podatnik, który chciałby odliczyć leki od podatku, musi spełnić następujące kryteria:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła jeszcze 16. roku życia.

co można odliczyć od podatku

Ponadto wydatki na leki można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym, jeżeli osoba niepełnosprawna posiada stosowne orzeczenie o niepełnosprawności i jednocześnie:

• otrzyma pisemne potwierdzenie od lekarza o konieczności stałego przyjmowania danego leku bądź leków;
• dokona zakupu produktów, które spełniają cechy leku;
• poniesie na ich zakup w danym miesiącu wydatek powyżej 100 złotych;
• posiada dokument potwierdzający nabycie leku, na przykład fakturę.

Jeśli chodzi o określenie, czy nabyty przez nas środek leczniczy jest lekiem, musimy zajrzeć do prawa farmaceutycznego, które jasno określa, czym jest lek apteczny, lek gotowy, lek recepturowy oraz produkt leczniczy.

Wymienione powyżej informacje to oczywiście ogólne dotknięcie tematu, który jest bardzo szczegółowy i niestety dość skomplikowany. Warto jednak być na bieżąco z przepisami, by wiedzieć, co można odliczyć od podatku i jakie prawa w związku z tym nam przysługują.

Pin It

Najnowsze wpisy

Danka Opublikowane przez:

Bądź pierwszą osobą, która zostawi swój komentarz

Dodaj komentarz